Алое Вера

Независим дистрибутор на FLP - Алое Вера / Aloe Vera

Начало ФЛП В БЪЛГАРИЯ

 

Форевър Ливинг Продъктс започва работа в България през октомври 2001 г. под ръководството на Стефан Стаев. От тогава компанията ежедневно осигурява на многобройните собственици на Форевър бизнес от цялата страна лесен и удобен достъп до продуктите, подкрепя ги активно с информация, печатни, маркетингови и онлайн материали, срещи, обучения и най-различни други инструменти за успешен бизнес.
 

Форевър България е горд член на Българската асоциация за директни продажби (БАДП) и активен участник в дейностите на организацията за създаване на положителна нагласа към мрежовия маркетинг. БАДП е организация с нестопанска цел, основана през май 2004 г., чиито основни цели са: да създава и утвърждава положителен облик на директните продажби в България, да повишава професионализма в директните продажби, да защитава интересите на клиентите и на своите членове. През май 2005 г. БАДП стана член на Европейската асоциация за директни продажби (ЕАДП) и компаниите членове на Асоциацията и техните представители имат ангажимент да спазват Европейския кодекс за етично поведение.

Присъединете се и вие към растящото ни семейство от собственици на Форевър бизнес, стремящи се към финансова свобода с Форевър Ливинг Продъктс!